Het plan

Fase 1 – Financiering (Crowdfunding)

Ophalen van het benodigde budget om de Lasrook Assistent 2.0 te kunnen ontwikkelen. Pas als het benodigde budget is behaald, zal worden begonnen aan de ontwikkeling van de software. Lukt dit niet, krijgt iedere donateur zijn inleg terug.

Planning: financiering rond per september 2017

Fase 2 – Ontwikkeling

De Lasrook Assistent 2.0 wordt ontwikkeld als web-applicatie, waardoor gebruikers overal toegang hebben en geen installatie van software nodig is. De huidige software is startpunt qua functionaliteiten, maar zal op veel onderdelen worden uitgebreid en geactualiseerd.

Planning: ontwikkeling van de web-applicatie vanaf het najaar van 2017

Fase 3 – Oplevering en gebruik

Iedereen die heeft bijgedragen krijgt gratis toegang tot de web-applicatie Lasrook Assistent 2.0 voor een periode van 2 jaar. De financiering voorziet in onderhoud van de software en het verhelpen van eventuele bugs in deze periode, evenals een beperkte helpdesk.

Planning: oplevering Lasrook Assistent 2.0 aan het begin van 2018