Veelgestelde vragen

Fase 1 – Financiering (crowd funding)

Zodra het doelbedrag wordt behaald, gaat het project officieel van start. Als dit nog niet het geval is op 1 september 2017, wordt bepaald of het tot dan toe behaalde bedrag voldoende is voor een afgeslankte vorm van het project. Zo niet, wordt het project afgeblazen en krijgen alle donateurs hun bijdrage teruggestort. In alle gevallen zullen de donateurs goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
Het doelbedrag van € 88.000,- is gebaseerd op een kostenraming voor de ontwikkeling van de Lasrook Assistent 2.0 (data analyse, IT-kosten) en het beheer van de software voor 2 jaar (hosting, bug fixes, helpdesk). Dit is de optimale variant. Indien het doelbedrag niet wordt behaald, maar toch een significant bedrag wordt gedoneerd, zal worden gekeken of het ook mogelijk is om het project in minimumvariant uit te voeren. Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de kostenraming en/of uitvoering.
Ja, als per 1 september 2017 het doelbedrag niet is behaald en een afgeslankte vorm van het project eveneens niet haalbaar is, dan krijgen alle donateurs hun bijdrage teruggestort.
Ja, dat kan. Neem contact met ons op om te bespreken wat we je in ruil voor uw sponsorbijdrage kunnen bieden.
Nee, door een donatie maak je de ontwikkeling van de Lasrook Assistent 2.0 mogelijk en kunt je in ruil hiervoor het programma 2 jaar gratis gebruiken. De software blijft eigendom van de ontwikkelaars.
Wanneer je via deze website hebt aangegeven te willen doneren, ontvang je hiervan een bevestiging. Vervolgens wordt een factuur toegezonden. Pas wanneer deze factuur is voldaan, ben je donateur.
Het benodigde budget zal worden aangewend voor externe (IT-)kosten voor de ontwikkeling en het beheer (hosting, bug fixes, helpdesk) van de software gedurende 2 jaar. De benodigde tijdsinvestering door betrokken onderzoekers geschiedt tegen een gereduceerd uurtarief. Er wordt geen vergoeding betaald voor projectmanagement. Bij een eventueel positief financieel resultaat na afronding van het project (2 jaar na oplevering) wordt dit bedrag gereserveerd als startkapitaal voor de eventuele verdere ontwikkeling of uitbreiding van de Lasrook Assistent. Betaalde vergoedingen voor gebruik van de software door gebruikers die pas na oplevering aansluiten, zullen eveneens worden gereserveerd als startkapitaal voor een vervolgproject. Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de kostenraming en/of uitvoering.

Fase 2 – Ontwikkeling

Per 1 september 2017 wordt besloten of het project doorgaat. Als dit besluit positief uitvalt, dan wordt vanaf dat moment gestart met de ontwikkeling. We streven er naar om de Lasrook Assistent 2.0 aan het begin van 2018 gereed te hebben.
We moedigen u van harte aan om wensen, ideeën of suggesties aan ons door te geven. Deze zullen serieus worden overwogen bij de ontwikkeling van de software.

Fase 3 – Oplevering en gebruik

In ruil voor je bijdrage aan de ontwikkeling van de Lasrook Assistent 2.0 krijg je gratis toegang tot de te ontwikkelen web-applicatie gedurende 2 jaar. Hierbij hoort eveneens toegang tot een helpdesk. Als je kiest voor een bijdrage van €500,- of meer, krijg je ook een voucher voor een training gericht op alle relevante facetten van blootstelling aan lasrook op de werkplek. Voor deze training zullen SKO-punten worden aangevraagd t.b.v. (onderhoud van) de certificering van arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.